Gift Code Close

Tam Quốc Thủ Thành

Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành

Điểm Danh Nhận Thưởng16.10.2019

Khi tham gia game ngoài nhận được những phần thưởng trong game ra, các Chúa Công chăm chỉ online điểm danh sẽ còn nhận thêm nhiều phần thưởng Hấp Dẫn khác qua tính năng Điểm Danh của game. Để có được nhận phần thưởng này các chúa công online game mỗi ngày điểm danh, sẽ nhận được những nguyên liệu hấp dẫn và kèm rương Tướng.

Có cả KNB thay vì phải nạp mới có

Khi chăm chỉ online điểm danh mỗi ngày tới các mốc 7, 14, 22, 31 các Chúa Công sẽ đem thêm phần Thưởng về cho mình khi đạt các mốc này nữa.

Phần Thưởng hấp dẫn khi đạt mốc

Qua tính năng trên giúp các Chúa công kím thêm được kha khá nguyên liệu kèm những vật phẩm quý trên con đường hành tẩu giang hồ. Chúc các chúa công tham gia game vui vẻ nhé.

Tiểu Muội