Gift Code Close

Tam Quốc Thủ Thành

Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành

[Event] Đầu tuần nhận quà thích ghê25.11.2019

Event trong Tháp Phòng 3Q luôn đa dạng và đặc sắc, Theo thuyết ủ mưu của Muội được biết thì "Event không từ mất đi, mà được chuyển từ Event này sang Event khác". Thì hôm nay vào đầu tuần muội xin giới thiệu cho các chúa công biết Event đầu tuần vui vẻ được bắt đầu như thế này. Nào cá chúa công cùng xem event có gì nhé.

1. Thứ 2 vu vẻ

Sự kiện đầu tuần bao gồm phần thưởng hấp dẫn khi các chúa công nạp, event sẽ xoay quanh liên tục để các chúa công có thêm phần thưởng mới để nâng cấp cho trang bị của mình.

  • Thời gian: 25/11 - 26/11

2.  Quà Danh Tướng

Quà danh tướng tích luỹ thêm cho các chúa công kím thêm phần thưởng hấp dẫn từ event nạp, nạp 1 nhưng được tới 2 lận nhé các chúa công.

  • Thời gian: 25/11 - 26/1

Trong cá sự kiện đã cập nhật, thì còn có các sự kiện cũ vẫn còn các chúa công có thể tham khảo trong game mục Hoạt Động hay nhé. Chúc các chúa công tham gia game vui vẻ.

Tiểu Muội