Gift Code Close

Tam Quốc Thủ Thành

Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành

Hệ Thống VIP Trong Game23.10.2019

Vip thể hiện quyền lực và sự uy danh ở trong Tháp Phòng 3Q, ngoài nhận được những phần thưởng quý khi đạt cấp vip, còn thể hiện sự uy phong hùng dũng, qua bài viết này, muội sẽ show hết các mốc vip và cấp vip kèm quyền lợi khi đạt để các Chúa Công có thể dễ dàng tìm hiểu qua tính cấp Vip trong Tháp Phòng 3Q nhé.

Dưới bài viết này Muội sẽ giới thiệu chi tiết về Quà VIP và Đặc Quyền VIP

Cấp VIP: Có tất cả 22 cấp VIP và mỗi cấp VIP cần nạp số KNB khác nhau để lên cấp V

Vip

Cần Nạp

           1 50
           2 250
           3 750
           4 1500
           5 2500
           6 5000
           7 10000
           8 15000
           9 25000
        10 40000
        11 60000
        12 100000
        13 150000
        14 250000
        15 350000
        16 500000
        17 700000
        18 1000000
        19 1400000
        20 1750000


VIP Quà Số KNB dùng để muaQùa VIP:  Khi bạn kích hoạt VIP, có thể dùng KNB để mua các vật phẩm giá trị tùy theo cấp VIP

VIP

Quà

Số KNB dùng để mua

0

300.000 Bạc

10

1

Triệu Thần Trang*5, Triệu Thần Tướng*5, 500.000 Bạc

90

2

Thần Ngụy Diên, 3.000.000 Bạc, Triệu Thần Trang*10

600

3

Thần Hoàng Cái, Khương Duy, 5.000.000 Bạc

1200

4

Cực Bàng Đức, Rương Bạc, Triệu Thần Trang*15

1800

5

Rương Huyền Vũ*1, Rương Bạc(Siêu), Rương Tướng 5 Sao*10

2600

6

Thần Hoàng Trung, Rương Trang Bị 5 Sao*10, Rương Bạc(Siêu)

3000

7

Rương Danh Tướng, Rương Trang Bị 6 Sao*10, Rương Bạc(Siêu)*2

4000

8

Rương Trang Bị 6 Sao*10, Rương Tướng 7 Sao*10, Rương Bạc(Siêu)*3

7700

9

Cực Tôn Quyền, Rương Tướng 7 Sao*10, Rương Bạc(Siêu)*5

18.000

10

Rương Thần Trang*3, Rương Tướng 7 Sao*10, Rương Trang Bị 7 Sao*10, Đá Đột Phá *300

27.000

11

Cực Mã Siêu, Rương Tướng 7 Sao*10, Rương Trang Bị 7 sao*10, Phiếu Tầm Bảo*800

33.000

12

Thần Lục Tốn, Rương Tướng 7 Sao*10, Rương Trang Bị 7 Sao*10, Rương Bạc(Siêu)*20

36.000

13

Rương Tướng 7 Sao*20, Rương Trang Bị 7 Sao*20, Rương Ngọc Hiếm 7 Sao, Đá Đột Phá*500

45.000

14

Rương Tướng 7 Sao*30, Rương Trang Bị 7 Sao*20, Rương Ngọc Hiếm 7 Sao, Phiếu Tầm Bảo *600

60.000

15

Rương Tướng 7 Sao*35, Rương Trang Bị 7 Sao*25, Rương Ngọc Hiếm 7 Sao*2, Phiếu Tầm Bảo *800

80.000

16

Rương Ngọc Hiếm 7 Sao*3, Rương Thần Uy, Đá Đột Phá *1000, Phiếu Tầm Bảo*1000

100.000

17

Rương Ngọc Hiếm 7 Sao*5, Rương Hiên Viên, Đá Đột Phá *1500, Phiếu Tầm Bảo*1500

140.000

18

Rương Ngọc Hiếm 7 Sao*8, Rương Thần Uy, Đá Đột Phá *2000, Phiếu Tầm Bảo*2000

180.000

19

Rương Ngọc Hiếm 7 Sao*9, Rương Thần Trang*10, Đá Tinh Luyện *2000, Đá Thức Tỉnh*2000

250.000

20

Rương Ngọc Hiếm 7 Sao*12, Rương Thần Uy, Đá Tinh Luyện*2000, Đá Tiến Cấp*2500

300.000

SV1

Rương Tuyệt Diệt, Rương Đồ Đằng Thần, Rương Long Uyên, Rương Tài Nguyên*15

350.000

SV2

Rương Tuyệt Diệt*2, Rương Đồ Đằng Thần*2, Rương Long Uyên*2, Rương Tài Nguyên*20

550.000

Hiện tại muội đa liệt kê cho các huynh xem cấp vip và điểm kinh nghiệm vip kèm phần quà của mỗi cấp vip mà các huynh có thể nạp để nhận được, chúc Chúa Công tham gia game vui vẻ.

Tiểu Muội