Gift Code Close

Tam Quốc Thủ Thành

Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành

Hướng Dẫn Xóa Cache16.10.2019

Trong lúc hành tẩu giang hồ sẽ có lúc các Quý đại hiệp gặp khó khăn do lag đúng không nào, dưới bài viết này Tiểu Muội xin giới thiệu đến Chúa Công cách Xóa Cache để chơi game mượt hơn nhé.

-Để xóa Cache,  hãy thực hiện xóa Cache trình duyệt đang dùng.

-Dùng phím tắt: CTRL + SHIFT + DEL - chọn OK hoặc DELETE

Trình duyệt Chrome

- Mở trình duyệt Chrome lên nhấn vào biểu tượng công cụ hỗ trợ chọn Công cụ khác (Tools) sau đó nhấn vào dòng Xóa dữ liệu duyệt (Clear browsing data) hoặc sử dụng phím tắt: Ctrl + Shift + Delete.

- Đánh dấu chọn vào dòng Làm trống bộ nhớ cache (Empty the cache) và bấm Xóa dữ liệu duyệt web (Clear browsing data).

- Hoàn thành.

https://ngocrongvn.com/files/uploads/images/cache1.jpg

Trình duyệt Internet Explorer

- Mở trình duyệt Internet Explore (IE), chọn Tools, chọn Internet Options.

 

https://ngocrongvn.com/files/uploads/images/cache2.jpg

- Ở phần General, vào Delete, đánh dấu chọn vào dòng Temporary Internet Files sau đó nhấn Delete.

- Hoàn thành.

https://ngocrongvn.com/files/uploads/images/cache3.jpg

- Chọn Temporary Internet Files để xóa Cache sau đó nhấn Delete

https://ngocrongvn.com/files/uploads/images/cache4.jpg

Trình duyệt Firefox

- Mở giao diện FireFox lên chọn Tab Tools vào Options.

https://ngocrongvn.com/files/uploads/images/cache5.jpg

- Kế đến vào Tab Advanced, chọn Network và nhấn chữ Clear Now.

- Hoàn thành.

https://ngocrongvn.com/files/uploads/images/cache6.jpg

Trình Duyệt Cốc Cốc

- Mở trình duyệt Cốc Cốc lên nhấn vào biểu tượng công cụ hỗ trợ chọn Công cụ khác (Tools) sau đó nhấn vào dòng Xóa dữ liệu duyệt (Clear browsing data) hoặc sử dụng phím tắt: Ctrl + Shift + Delete.

- Đánh dấu chọn vào dòng Làm trống bộ nhớ cache (Empty the cache) và bấm Xóa dữ liệu duyệt web (Clear browsing data).

- Hoàn thành.

 

Tiểu Muội