Gift Code Close

Tam Quốc Thủ Thành

Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành
Tam Quốc Thủ Thành Tam Quốc Thủ Thành

Thông Báo Ngừng Vận Hành Game Tam Quốc Thủ Thành H520.04.2020

Xin chào chúa công thân mến .


- Game Tam Quốc Thủ Thành H5  từ khi mở server đến nay, đã cùng các bạn trải qua rất nhiều kỷ niệm vui buồn khác nhau, trong thời gian này game đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của tất cả mọi người, BQT rất cám ơn mọi người về điều này! Chúng tôi rất tiếc thông báo rằng vì lý do tình hình Game không khả quan và nhiều lý do bất khả kháng (china không hỗ trợ game nữa ) nên chúng tôi buộc lòng phải ngưng vận hành Game Tam Quốc Thủ Thành H5 .
- 20/04/2020, chính thức đóng cửa server. (Và dữ liệu nhân vật)

- BQT rất tiếc khi phải gửi đến chúa công thông báo này. Một lần nữa chân thành cám ơn tất cả các bạn đã yêu mến và chơi game, đồng thời chân thành xin lỗi tất cả các bạn khi quyết định tạm ngừng vận hành game.

- Nếu bạn nào muốn hỗ trợ tham gia game mới https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay  thì hãy pm facebook https://www.facebook.com/louismartial.comm để nhận quà VIP 10 để hỗ trợ các chúa công .